aldas logo haber

"Dünya Bankası Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi kapsamında ASAT3/W1 Lot 1 ve Lot 2 (Döşemealtı, Aksu, Kundu Bölgeleri), ASAT3/W2 Lot-1 (Kepez Bölgesi) kanalizasyon projelerine ilişkin Nihai Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Raporları Türkçe

 
Final Environmental and Social Management Plan (ESMP) Report for ASAT3/W1 Lot1 and Lot 2 ( Döşemealtı, Aksu, Kundu Regions), ASAT3/W2 Lot-1 (Kepez Region)  wastewater projects in the scope of World Bank Antalya Sustainable Water and Wastewater Management Project –(English")