Yenilenebilir enerjinin her geçen yıl artan enerji ihtiyacı göz önüne alındığında önümüzdeki yıllarda küresel enerji üretimine belirgin bir katkısının olması beklenmektedir. Bu kapsamda ALDAŞ her geçen yıl artan tecrübesi ile yenilenebilir enerji sektöründe hidro-elektrik, güneş ve bio-yakıt gibi yeni nesil enerji kaynakları ile ilgilenmektedir.

Mühendislik ve üretim faaliyetlerinin yanında ALDAŞ, 1.4 Milyon EN kapasitesine hizmet eden Antalya Hurma Atıksu Arıtma Tesisinin elektrik enerjisi işletmesini gerçekleşmektedir.

ALDAŞ sahip olduğu oto-prodüktör lisansı ile Hurma Atıksu Arıtma Tesisinin Kojenerasyon ünitesinde 1.95 MWh üretim gerçekleştirmektedir.
Enerji Üretim maliyetleri, Atıksu Arıtma Tesisi işletmesinde önemli bir gider olup, işletmesini yaptığımız kojenerasyon sistemi bu giderlerin yarısını karşılamaktadır. Yapılacak yatırımlarla 2025 yılında tesisin tümünün ihtiyacının karşılanarak, dışarıya elektrik satılması da planlanmaktadır.
Biogazdan elektrik üretiminin yanında ALDAŞ, alternatif enerji üretim kaynakları üzerinde de fizibilite çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda içmesuyu tesislerinin kot farkında yararlanarak hidro-elektrik enerjisi üretimi üzerine araştırmalar yapılmaktadır.