ALDAŞ, sürdürülebilir proje yönetim yapısı ile projede tanımlanan bileşenlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. ALDAŞ, proje hedefleri doğrultusunda yatırımın her aşamasında güncel yönetim araçlarıyla hizmet sunmayı amaçlayan bir yaklaşım sergilemektedir.

Kamuya daha yakın özel bir firma olarak ALDAŞ A.Ş., altyapı yönetimi ve danışmanlık hizmetleri açısından Türkiye’nin en deneyimli firmasıdır. Bu bağlamda, ALDAŞ A.Ş kamu ve özel sektör arasında dinamik bir bağ oluşturmakta ve çağdaş yönetim anlayışı ile kent bazında altyapı yatırımlarına ilişkin fizibilite ve fon sağlama çalışmaları, belediye hizmetleri ve su ve atıksu işletmesi de dâhil idari, teknik ve finansal konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Türkiye’de ilk kez uygulanmış olan bir model vasıtasıyla, finansör ile proje denetçisi, kredi alan ile çalışanlar,  danışman ve inşaat kontrollüğü ve özel işletmeci arasında koordinasyonu başarı ile yürütmüş, Türkiye’de ilk kez “özel sektör katılımı”’nın gerçekleşmesine öncülük etmiştir.

ALDAŞ, farklı konularda uzmanlaşmış diğer kurum ve kuruluşların deneyim, birikim ve desteğinden yararlanabilir ve altyapı projeleri ile ilgili konularda eksiksiz proje, kontrol ve danışmanlık sunabilir.

ALDAŞ, İşveren için güvenilir bir danışman olma ve mevcut profesyonel kadrosu dışında gerektiğinde kendi konularında uzmanlaşmış personel ile çalışarak İşverenin haklarını korumayı hizmet sunuşunda bir ilke olarak benimsemiştir.

              tamamlanan hizmetler            devameden hizmetler