Aldaş Paydaşlarının beklentilerini anlayarak, onlara beklentilerinin üzerinde kaliteli hizmet sunmayı ve bunu yaparken Çevre Bilinci ve İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü kurum kültürün haline getirmeyi öncelikli amaç edinmiştir. Bu yolda;

Sunduğumuz tüm hizmetlerde paydaş memnuniyetini sağlamayı,

Paydaşlarımızın memnuniyetini sağlarken; uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu sağlamayı, doğal kaynak israfını önlemeyi, atıkları azaltmayı ve atıkların geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını,

En değerli varlığımız olan çalışanlarımıza daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, meydana gelebilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi,

Çalışanlarımıza sürekli gelişim altyapısı sunarak mesleki, kişisel ve toplumsal alanlarda yetkinlik, farkındalık ve duyarlılıklarını arttırmayı,

Entegre yönetimi sistemi performansını yasal şartlar ile paydaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi,

Faaliyetlerimizde bütün çalışanlarımız ve yüklenicilerimizle birlikte; Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile yasal düzenleme ve yükümlülüklere uymayı,

Politika olarak benimsemiştir.