Asli misyonumuz, Antalya ve tüm Türkiye’deki belediyelere, bağlı kuruluşlarına, girişimlerine, yerel yönetimlere, kamu iktisadi girişimlerine, özel kurumlara ve kuruluşlara, ayrıca tüm dünyada su, atıksu ve altyapı konularında gereksinim duyan yetkili kuruluşlara proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri vermek ve otoprodüktör lisansı ile Antalya’da elektrik üretim hizmetlerini başarı ile gerçekleştirmektir.