ALDAŞ A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Birimi, Belediyelerin “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, “5393 sayılı Belediye Kanunu” ve “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu” uyarınca hazırlamakla yükümlü oldukları stratejik planların hazırlanması hususunda eğitim hizmetleri, yöntem ve süreç danışmanlığı hizmetlerini sunmaktadır.

Bir yönetim aracı olan stratejik planlama, kurum misyonunun yerine getirilmesi için atılması gereken adımları belirlemekte, belirsizliği ortadan kaldırmakta ve yol gösterici olmaktadır. Planlama süreci, kurumun amaçlarının, hedeflerinin ve yöntemlerinin belirlenmesinde, ALDAŞ A.Ş kamu ve özel sektör deneyimi ile proje yönetimi bilgisini birleştirerek danışmanlık hizmetleri sunmakta olup kurumun içinde bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif etmekte, hedefleri ve erişim yöntemlerini belirlemekte, uzun vadeli ve geleceğe dönük bakış açısı sunmakta, bütçenin ve kaynak tahsisinin öngörülen önceliklere göre yapılmasına rehberlik etmektedir.